Seyri ve Tahmini Süresi (Prognoz)

Prognoz

Kanserle ilgili yaşam oranları 5 yıl üzerinden hesaplanmaktadır. Yaşam oranlarını etkileyen birçek faktör olmakla birlikte fikir vermesi açısından sadece evre üzerinden değerlendirildiğinde 5 yıllık yaşam oranları tablo-5 de gösterilmiştir.
Tablo-5: Evreye göre 5 yıllık yaşam oranları
Evre 1 yıl(%) 2 yıl(%) 3 yıl(%) 4yıl (%) 5 yıl(%)
Ia 98.2 96.6 95.3 93.7 90.8
Ib 98.7 96.6 94.6 92.5 91.1
Ic 97.5 93.7 89.7 87.2 85.4
IIa 95.2 93.2 89.0 86.0 83.3
IIb 93.5 85.3 80.3 76.7 74.2
IIIa 89.0 79.9 73.3 69.4 66.2
IIIb 73.5 61.6 56.7 52.7 49.9
IIIc 89.9 74.5 66.3 61.5 57.3
IVa 63.4 46.7 34.4 29.1 25.5
IVb 59.5 37.0 29.0 22.3 20.1