Serviks Kanserlerinin Tedavisi

Tedavi
Serviks kanserlerinin tedavisinde cerrahi önemli bir yere sahiptir. Cerrahi hem doğrudan tedavi edici hemde rekürrens açısından risk faktörlerinin ortaya konulabildiği önemli bir basamaktır. Prensib olarak Evre IIB’ ye kadar olan tümörlerde cerrahi primer tedavi aracı olarak, daha ileri evrelerde ise adjuvant tedavi modalitelerini belirleyecek bir araç olarak düşünülmelidir.
Evre IIB’ye kadar olan lezyonlarda temel cerrahi radikal histerektomidir. Daha alt evrelerde daha az radikal cerrahilerin yapılabileceği bilgisi olmakla birlikte serviks kanserinin tedavisi ile ilgilenen Jinekolog Onkologların parametriumların pelvik yan duvardan itibaren çıkarıldığı ve vaginanın üst 1/3’ünün çıkarıldığı Tip III histerektomi ve postoperatif takibi konusunda deneyim sahibi olması gerekir Preoperatif dönemde belirlenen evreye göre, gerektiğinde pelvik ve paraaortik bölgedeki lenf nodlarının çıkarılması da gerekir Kısaca, cerrahi sonrası elde edilen bulgulara göre olgular rekürrens açısından düşük, orta ve yüksek riskli olarak sınıflandırılır ve adjuvant tedavileri planlanır.