Serviks Kanserinde Takip

Takip
Tedavileri tamamlanan olgular ilk yıl 3 ayda bir, ikinci yıl 4 ayda bir, sonraki 3 yılda 6 ayda bir, daha sonra yıllık olmak üzere takibe alınır. Her takipte fizik-pelvik muayene ve smear yapılmalıdır. Yılda bir Akciğer grafileri, 6 ayda bir tam kan sayımı ve kan biyokimyasının yapılması önerilir. Rekürrens yada persistans durumunda PET/CT gibi daha ileri testler ve gerektiğinde seçilmiş hastalarda histopatolojik konfirmasyon için cerrahi eksplorasyon yapılabilir.