Rahim İçi (Endometrium)Kanseri Tanısı

Rahim Kanserleri (Endometrium Kanseri)

Rahim kanseri olarak ta bilinen endometrium kanseri rahimin yani uterusun iç tabakasındaki endomometriumdan gelişir (Resim-1). Endüstri açısından gelişmiş ülkelerde ilk sıradadır ancak tüm dünya geneli açısından bakıldığında over veve serviks kanserinden sonra 3. Sıklıktadır. Yaygınlığı obezite ile paralellik gösterir ve obezite insidansının artmış olduğu bölgelerde endometrium kanserininde insidansında bir artış söz konusudur. Obesite ile olan ilişkisi obesitenin derecesi ile de ilgilidir. Endometrium kanseri gelişme riskini arttıran diğer nedenler tablo-1 de özetlenmiştir. Ancak bahsedilen durumların hepsi ayrı oranlarda risk artışına neden olmazlar. Hangi durumların hangi oranda risk artışına neden olduğu tablo-2 de özetlenmiştir.
Resim-1: Endometrium (rahim) kanseri

endometriumrahimkanseri

Tablo-2: Endometrium kanseri gelişiminde risk oranları
· Progesteronla karşılanmayan ekzojen östrojen tedavisi:10 kat
· Trunkal obezitesi olan kadınlarda: 10 kat
· Vücut ağırlığının, ideal ağırlıktan 9 kg fazla olması: 3 kat
· ideal vücut ağırlığından 23 kg fazlası olan kadınlarda: 10 kat
· Nulliparite,İnfertilite öyküsü: -3 kat
· Erken menarş-geç menopoz, diabet : her biri : 2-3 kat
· Tamoksifen kullanımı : 6 kat
Tablo-1: Endometrium kanseri insidansını arttıran durumlar
· Ekzojen östrojen tedavisi
· Endometrial Hiperplazi
· Kronik anovulasyon
· Polikistik over sendromu
· Obezite
· Diabetes mellitus
· Nulliparite
· Geç menopoz ( > 52 yaş)
· Tamoksifen tedavisi
· Hipertansiyon
· Hayvansal yağ kullanımı
· İnfertilite
· Östrojen salgılayan tümörler
· HNPCC
· Endometrial kanserli birinci derece akraba
· Meme Kanseri,
· Over Kanseri
· Egzersiz yokluğu