Rahim Ağzı Kanserlerinin Erken Tanısı

Serviks (rahim ağzı) kanserlerinin henüz ileri evrelere ulaşmadan erken dönemde çok basit yöntemlerle tedavi edilebilmesine olanak sağlayan servikal kanserlerde tarama ve bu taramanın yapıldığı pap smear testi.Pap smear testi, yada daha alışılagelmiş ismiyle ‘’smear testi’’ dökülen servikal hücrelerin toplanıp incelenmesi esasına dayanan sitolojik bir tarama testidir. İlk kez 1928 yılında George Papanicolaou tarafından tanımlandığı için onun onun adına ithafen Pap smear şeklinde adlandırılır. 1930’lu yıllarda serviks kanseri kanser ölümlerinde ilk sırada iken bu kanserin hem görülme sıklığı, hem de kansere bağlı ölümlerde son yıllarda önemli azalmalar sağlanmıştır.
Pap smear kullanımı ile serviks kanserine bağlı ölüm oranları ABD’de %70-80 azalmıştır. Bir çalışmada düzenli tarama yapılan grupta 7,1/100.000, tarama programlarında daha az yer alan grupta ise 15,3/100.000 olarak bildirilmiştir, kansere bağlı ölüm oranlarının ise sırasıyla 2,3/100.000 ve 3,5/100.000 olduğu belirtilmiştir. Bu azalmanın Pap testi ile yapılan taramaya bağlı olduğu düşünülmektedir. Smear testi birçok yönden ideal bir tarama testidir. Çünkü serviks kanseri premalign (henüz kanserleşmeden önce) bir dönem sonrası yıllar içinde gelişen bir hastalıktır, bu sayede belirli aralıklarla tekrarlanan testler ile kanser öncüsü lezyon halinde iken yakalanabilmektedir. Ayrıca nispeten ucuz, kolay yapılabilen ve hastalarca kolaylıkla kabul gören bir testtir.
Tarama sayesinde preinvazif kanserlerin insidansın da bir artış sağlanmıştır. İngiltere’de 1971’de insidans 10/100.000 iken bu oran 1995’te 80/100.000 olarak bulunmuştur. Özellikle 35 yaşın altındaki genç kadınlarda kanser öncüsü (kolayca tedavi edilebilen) lezyonların sıklığında artış saptanmıştır. Bu nedenle Pap smear kanserin önlenmesi için geliştirilmiş tarama testleri arasında en etkili olanıdır diye biliriz.
Tüm invazif (kötü huylu) serviks kanserlerinin %80’ine düzenli Pap smear taraması yapılmayan az gelişmiş ülkelerde tanı konmaktadır ve bu ülkelerde serviks kanseri halen en sık jinekolojik kanser olmaya devam etmektedir. Önerimiz, Cinsel yönden aktif tüm hanımların yılda bir kez pap testi yaptırmasıdır. 30 yaşına kadar yapılan smearlarda herhangi bir anormallik yok ise ve kadın risk grubundan değilse test aralıkları uzatılabilir. Yine aynı şekilde sıvı bazlı sistemler kullanıldığı zaman bir yıl yerine iki yıl aralar ile yapılması tarama için yeterli gözükmektedir.