Over Kanseri Tanısı ve Azaltıcı Faktörler

TANI
Her türlü jinekolojik kanserin erken tanısı için temel değerlendirme ayrıntılı pelvik muayenedir. Takiben gerekli görüldüğü taktirde görüntüleme yöntemleri (En fazla kullanılan ultrasonografi) ve laboratuvar testleri yapılır. Ultrasonografide basit görünümlü küçük çaplı kistlerin haricinde her türlü görünüm over kanseri incelem ve/veya takip gerektirir. Laboratuar testlerinden en fazla kullanılan belirteç, CA 125 olarak isimlendirilen tümör markeridir. Ancak, özellikle menopoz öncesi kadınlarda kanser dışı bir çok nedene bağlı olarak yüksek bulunabileceği gibi, erken evre over kanserlerinin %50 sinde normal düzeylerde bulunabilir.
OVER KANSERİNİ AZALTICI FAKTORLER
Çok sayıda doğum yapmış olmak, doğum kontrol hapları kullanmak, uzun laktasyon dönemleri, tubal ligasyon ve histerektomi gibi durumlarda over kanseri görülme ihtimali azalır. Ancak hiçbir zaman bu oran sıfırlanmaz ve risk her zaman vardır.