Myom

Myomlar kadın genital sisteminin en sık görülen tümörleridir. Menoraji(Aşırı menstrüel kanama en sık görülen semptomdur). Adet sancısı,komşu organlara bası (sık idrara çıkma,kabızlık) fiziksel aktivite ve ilişki sırasında ağrıya yol açabilirler. Gebelikte hızla büyüyebilirler.Ayrıca yerine ve büyüklüğüne bağlı olarak kısırlığa (infertiliteye), erken dönem gebelik kayıpları ile geç dönem gebelikte erken doğum eyleminin başlamasına yol açabilirler.
Genetik geçiş söz konusu olup myomları olan kadınların birinci derece akrabalarında %40’ında yaşamlarının bir döneminde myom geliştirme olasılığı bulunmaktadır.
Myomların pratik olarak kötü huylu düz kas tümörlerine dönüşmediği düşünülmektedir.Tüm uterus tümörlerinin %0.1 inde sarkom (kötü huylu tümör) saptanmaktadır.Bu durum genellikle 60 yaş üzeri menapoz sonrası büyüyen tümörlerde görülmektedir.
Tanısal görüntülemede transvajinal ultrason,sonohisterografi (rahim içi serum verilerek USG yapılması), histeroskopi, ve MR kullanılabilir.
Tedavide, açık operasyon, laparoskopik operasyon (kapalı ameliyat) GnRh agonisti ilaçlarla küçültme (tekrar büyüme olasılığı çok yüksek olduğundan genellikle çok büyük myomlarda ameliyat öncesi küçültme için) yapılabilir.Uterin kavitede (rahim içi) yerleşmiş submüköz myomlar için HİSTEROSKOPİK operasyon uygulanabilir.
Ameliyat sonrası tekrarlama olasılığı %30-40 ları bulabilmektedir.
Uterin arter embolizasyonu, ameliyatın yüksek risk taşıdığı ve gelecekte gebelik planlamayan hastalarda nadiren başvurulan bir yöntemdir