Endometrium Kanseri Tanısı

Tanı nasıl Konulur ?
Her kanserde olduğu gibi endometrium kanserinde de doku tanısı gerekmektedir. Bunun için rahim içerisinden kanser olduğu düşünülen dokulardan bir örneğin alınması ve incelenmesi gerekir. Çok değişik doku alma teknikleri vardır. En yaygın kullanılanı pipelle dediğimiz bir alet ile (ince küretaj tüpü) rahim içerisinden doku alınmasıdır. Ancak pipelle ile alınan dokularda kanser tanısı konulabilme oranı %65-70 civarındadır.
Bazen dilatasyon küretaj gerekebilir ve bu yöntem ile de kanser tespit edilebilme oranı %80-90 civarında olmaktadır. Bir diğer yöntem ise histereskopidir. Histereskopi ile alınan biyopsi ile tanı konulma oranı %90-95 tir. Anlaşılacağı üzere hiç birinde %100 değildir ve bu nedenle gerektiğinde bu yöntemler birbirini tamamlayıcı olarak kullanılabileceği gibi şüphe halinde yada semptomların devamı halinde tekrarlanabilir.