Endometrium Kanseri Septomları

Semptomlar
Hemen her kanserde olduğu gibi endometrium kanserine özgü bir semptom yoktur. Ancak gerek risk grubundan olan, gerekse olmayan hastalarda görüldüğünde endometrium kanserinin akla gelmesi gereken bazı semptomlar vardır. Bunlar;
· Menopoz sonrası olan kanamalar: Normal adet kanaması gibi, yada daha fazla olabileceği gibi lekelenme tarzında olan kanamalarda eğer menopoz sonrası ise postmenopozal kanama olarak isimlendirilir. Postmenopozal kadınlarda kanama olmasa bile akıntılardaki artış durumlarında yine endometrium kanseri akla gelmelidir.
· Menopoz öncesi anormal uterin kanamalar: Normal adet kanamasından farklı olan her türlü kanamaları tanımlamaktadır. Bu kanamaların 35 yaş üzerinde olması özellikle önemlidir. 30 ile 35 yaşı karşılaştırıldığı zaman 35 yaşındaki kadın 3 kat daha fazla riske sahiptir. Yaş ilerledikçe risk artmaktadır.
· Anemi,
· Alt karın ağrısı
· Postmenopozal kadınlarda smearda normal veya anormal endometrial hücre bulunması. Premenopozal kadınlarda smearda anormal endometrial hücre bulunması.
Özetle söylemek gerekirse aşağıdaki durumların varlığında (Tablo-3) endometrial kanserin olmadığının mutlaka ortaya konulması gerekir.
Tablo-3:Endometrial kanserin dışlanması gereken durumlar
· Postmenopozal kanamalıolgular
· Postmenopozal piyometralı olgular
· Smeardaendometrial hücre yada USG’de endometrial kalınlık artışı saptanan asemptomatik postmenopozal olgular
· Menstrüel kanamada tedrici artış ve/veyaintermenstruel kanaması olan perimenopozal olgular
· Anovulasyon öyküsü bulunan anormal uterin kanamalı olgular
· Atipili hiperplaziye sahip olgular